Mazda
Aspekta Trade s.r.o Mazda Trenčín a Púchov

ASPEKTA TRADE s. r. o. - Trenčín Mazda Trenčín a Púchov

Bratislavská 1328
91105 Trenčín
IČ:


Predaj: 032/64 01 610
Servis: 032/64 01 612
E-mail: predaj@mazdatn.sk

PREDAJ


Tel: 0903 904 331
@P. Dzina (Trenčín)

Tel: 0903 539 939
@Ing. B. Jurga (Púchov)

SERVIS


Tel: 0902 484 969
@R. Baláž (Trenčín)

Tel: 0910 991 398
@M. Loduha (Púchov)

ASPEKTA TRADE s. r. o. Mazda Trenčín a Púchov

Nimnická cesta 1674
02001 Púchov
IČ:


Predaj: 042/46 41 700
Servis: 0902 484 969
E-mail: predaj@mazdapuchov.sk

PREDAJ


Tel: 0903 904 331
@P. Dzina (Trenčín)

Tel: 0903 539 939
@Ing. B. Jurga (Púchov)

SERVIS


Tel: 0902 484 969
@R. Baláž (Trenčín)

Tel: 0910 991 398
@M. Loduha (Púchov)